duminică, 18 iulie 2010

Dragostea .. in Biblie


1 Corinteni 13

1 Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, Sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.


2 Şi chiar dacă aş avea darul proorociei, şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa aşa încît să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu Sunt nimic.


3 Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.


4 Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,


5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,


6 nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr,


7 acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, sufere totul.


8 Dragostea nu va pieri niciodată. (...)

Niciun comentariu: